شما مهم و موثر هستید...

به خانواده‌ بزرگ کی‌پلاس بپیوندید.

شما در کی‌پلاس فراتر از یک کارمند هستید. ما روی شما سرمایه گذاری می‌کنیم و برای دغدغه ای بیش از خودمان و فراتر از سازمان در کنار هم می‌ایستیم. ما در کی‌پلاس با در نظر گرفتن رفاه همه افراد جامعه، به مجموعه ای از ارزش‌ها پایبند هستیم و تلاش می‌کنیم تا جهان به جای بهتری برای زندگی تبدیل شود.فرهنگ یک تجارت چقدر برای شما مهم است؟

برای ما نحوه رفتار و اصولی که بر اساس آن کار می‌کنیم، پایه اصلی شرکت است.

در کی پلاس، کرامت انسانی، همیاری، تعهد، خلاقیت و کارآفرینی در قلب همه اموری است که انجام می‌دهیم و نیرویی است که ما را قادر می‌سازد بر چالش ها غلبه کرده و رو به جلو حرکت کنیم. ما با این ارزش ها استخدام می‌کنیم، با آنها ارزیابی می‌کنیم و با آنها کار می‌کنیم. اگر احساس می‌کنید این ارزش ها با ارزش های شخصی شما همخوانی دارد، کی پلاس محل کار مناسبی برای شماست.ارزش های کی پلاس

کرامت انسانی (MENSCHLICHKE)

ما به همكاران، شركای تجاری و ذينفعان خود به عنوان بخشی از خانواده ای بزرگ می‌نگريم كه اصول بنيادی حميت و انسانيت در آن هنوز مهم به نظر می‌رسد. ما با یکدیگر رفتاری شايسته داشته، از گوناگونی ها استقبال می‌کنیم و مسئوليت اجتماعی را مهم قلمداد کرده و در برابر يكديگر، جامعه و محيط زيست احساس مسئوليت می‌كنيم.


همیاری

ما همواره در تلاش هستیم محيطی بر پايه اعتماد متقابل ايجاد نماييم تا مشوق ما در انجام وظایف و پذيرش مسئوليت‌های فردی باشد. ما يک گروه هستيم و از يكديگر و تمامی خانواده كی‌پلاس حمايت می‌كنيم.


تعهد

ما به كار خود، همكاران و جامعه پايبنديم و طبيعى است از آنچه كه انجام می‌دهيم خرسند باشيم و به آن افتخار كنيم. ما همواره برای دستیابی به اهداف سازمان تلاش می‌کنیم، نتايجی پايا به دست می‌آوريم تا به مشتريان خود راه حل های با كيفيت ارائه دهیم. كی پلاس فرصت هاى واقعى را جهت رشد و توسعه كاركنان خود فراهم مى‌آورد تا گروهى موفق را ايجاد نمايد.


خلاقیت و کارآفرینی

ما با تکیه بر كارآفرينی و پذيرش ریسک های احتمالی، از شركتی خانوادگی و كوچك به سازمانی جهانی و فعال مبدل گردیده ایم. داشتن روحيه پيشگام بودن و استقبال از نوآوری و تغيير، همراه با گرايشی واقع بينانه و نتيجه گرا؛ همواره ما را در رسيدن به موفقيت هدايت می‌كند.فرایند جذب در کی پلاس

مزایای همکاری با کی پلاس

فرصت های شغلی

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت‌های شغلی موجود یافت نشد، می‌توانید رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.

ارسال رزومه به شرکت

I am Kplus

Powered By Hire.Camp